De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is opengesteld tot en met 31 oktober 2016 (LET OP: sommige provincies hebben een openstelling tot 1 september!!) en is bedoeld voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. In een aantal provincies is het budget inmiddels benut. Aanvragen is dan helaas niet meer mogelijk. In andere provincies is het budget bijna uitgeput. Toekenning gebeurt in de meeste gevallen op basis van binnenkomst van de aanvragen. Kijk op de betreffende pagina van uw provincie voor de stand van zaken en de voorwaarden.

Sinds 1 januari 2016 is er tevens een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.

Er kunnen drie verschillende doelgroepen gebruik maken van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Lees of u aan de voorwaarden kunt voldoen:
1. Indien u agrariër bent, klik hier;
2. Indien u een voormalige agrarische onderneming hebt, klik hier;
3. Indien u eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok bent (particulier), klik hier

Heeft u een vraag over de asbest of zonnepanelen of over de regeling? Bekijk onze vraag en antwoord rubriek, Wilt u meer weten over de regeling of over de status van uw aanvraag? Stel dan uw vraag via het contactformulier van de helpdesk Asbest eraf, zonnepanelen erop.

Onze telefonische helpdesk is bereikbaar op 088-0452090:
* Voor algemene vragen over asbest, zonne-energie en de regeling kunt op maandag, dinsdag en donderdag terecht bij onze telefonische helpdesk tussen 13.00 en 16.00 uur.
* Voor vragen over indiening en afhandeling van uw subsidieaanvraag is de telefonische helpdesk op alle werkdagen bereikbaar tussen 13.00 en 16.00 uur.

Subsidie aanvragen

U bent agrariër;
Agrarische bedrijven kunnen subsidie aanvragen om asbest op hun dak te vervangen door zonnepanelen. Lees hier meer over hoe u kunt aanvragen.
U heeft een agrarisch bedrijf gehad;
U kunt als voormalig agrariër een aanvraag indienen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ Lees hier meer over hoe u kunt aanvragen.
U bent eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok;
U kunt als eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok een aanvraag indienen voor de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ Lees hier meer over hoe u kunt aanvragen.

Samenwerkende partijen