De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in de meeste provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk. Alleen provincie Friesland heeft de regeling verlengd. Lees hier meer over de regeling in Friesland.

Sinds 1 januari 2016 is er tevens een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Lees hier meer over deze regeling.

Aanvragen van de stimuleringsregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ is alleen nog mogelijk in Friesland.

Indien u als aanvrager afkomstig bent uit Friesland, klik hier

Heeft u een vraag over de asbest of zonnepanelen of over de regeling? Bekijk onze vraag en antwoord rubriek. Wilt u meer weten over de status van uw aanvraag? Neem dan contact op met onze helpdesk, T. 088-0452090

Voor vragen over indiening en afhandeling van uw subsidieaanvraag is de telefonische helpdesk op alle werkdagen tussen 13.00 en 16.00 uur bereikbaar op T 088-0452090 .

Samenwerkende partijen