Melding asbestverwijdering
Voor de asbestverwijdering kunt u normaliter volstaan met een melding bij uw gemeente via www.omgevingsloket.nl. Voor het plaatsen van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning nodig. Doe de vergunningscheck op het omgevingsloket om hiervan zeker te zijn.

Aanvragen subsidie
Vraag eerst de subsidie aan door het indienen van een complete ondertekende aanvraag, inclusief alle verplichte bewijsstukken, voordat u de subsidiabele activiteiten begint.
De benodigde bewijsstukken zijn:

  1. Een asbestinventarisatierapport (conform SC-540) waaruit het aantal m2 asbestdak blijkt;
  2. Een door u ondertekende gespecificeerde offerte asbestverwijdering (uitvoerende bedrijf dient te voldoen aan SC-530) waaruit blijkt hoeveel m2 asbestdak u laat saneren. U dient ten minste 250 m2 asbestdak te laten verwijderen;
  3. Een door u ondertekende gespecificeerde offerte zonnepanelen. Hieruit dient te blijken dat u ten minste 5.000 Wp zonnepanelen laat plaatsen;
  4. Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring;
  5. Een kopie van de meeste recente gegevens van een landbouwtelling Gecombineerde Opgave (Meitelling) óf een verklaring van de gemeente waaruit blijkt dat het bouwblok waarvoor u deze subsidie aanvraagt een agrarische bestemming heeft;
  6. Noodzakelijke vergunningen of meldingen voor het verwijderen van de asbest en eventueel voor het plaatsen van de zonnepanelen;
  7. Een machtiging van de aanvrager voor het indienen van de aanvraag door een gemachtigde (indien van toepassing)

Ontvangen beschikking
Na indiening van een complete aanvraag (conform de voorwaarden van de regeling) ontvangt u afhankelijk van de voorwaarden binnen uw provincie binnen acht of dertien weken uw beschikking. Per provincie kan het een aantal weken verschillen.