De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

Provincie Drenthe heeft de stimuleringsmaatregel verlengd tot 1 september 2016.

De regeling is gepubliceerd op de website van de provincie Drenthe.

Binnen de Drentse regeling is het ook toegestaan om de panelen op een ander binnen Drenthe gelegen dak te plaatsen, mits er sprake is van dezelfde eigenaar.

Download hier de brochure Zon zoekt Drent

Sinds 1 januari 2016 is er naast de provinciale stimuleringsregeling een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag in Drenthe gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’