De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

In provincie Flevoland is het volledige budget benut.  Aanvragen worden helaas niet meer gehonoreerd.

Wel is er sinds 1 januari 2016 een “Subsidieregeling verwijderen asbestdaken” van kracht waarop een beroep kan worden gedaan.