De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

Provincie Gelderland heeft de regeling verlengd tot en met 2016. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2016. Uiterlijk 31 december 2016 moet het dak zijn gesaneerd en de zonnepanelen zijn geplaatst.

Lees meer over de regeling op de website van provincie Gelderland

Sinds 1 januari 2016 is er naast de provinciale stimuleringsregeling een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag in Gelderland gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’