De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

Het budget van de provincie Groningen is uitgeput. Toekenning van al ingediende aanvragen gebeurt op basis van binnenkomst van de aanvragen.

Het aanvragen van subsidie bij Groningen kan tot 1 september 2016.

Naast de invoering van de regeling wil Groningen extra aandacht voor het behoud van de ruimtelijke kwaliteit in de landelijke omgeving. Dit betekent dat er in de regeling voor bepaalde situaties extra voorwaarden zijn opgenomen voor de plaatsing van zonnepanelen.

Indien de zonnepanelen geplaatst worden op een gebouw niet zijnde een (Rijks)monument dan zijn op de plaatsing van de zonnepanelen de onderstaande 11 criteria van toepassing.

Lees alle voorwaarden in dit document.

Monumenten en gebouwen in beschermde dorps- en stadsgezichten zijn niet bij voorbaat uitgesloten van de regeling. Aanvragers met specifieke vragen over de criteria voor de plaatsing van zonnepanelen kunnen terecht op de gemeentelijke rayonspreekuren van Libau.

Binnen de Groningse regeling is het mogelijk subsidie te krijgen bij sanering van een enkel dakvlak, mits dit binnen de bestaande asbestsaneringswet en –regelgeving mogelijk is en het te saneren asbestdakoppervlak minimaal 250m2 is.

De regeling is gepubliceerd op de website van de provincie Groningen.

Sinds 1 januari 2016 is er naast de provinciale stimuleringsregeling een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag in Groningen gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’