De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

Het budget van de provincie Limburg is uitgeput. Toekenning van al ingediende aanvragen gebeurt op basis van binnenkomst van de aanvragen.

De regeling is verlengd tot en met 31 oktober 2016.

Meer informatie over de regeling in Limburg vindt u op Provincie Limburg – Stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

Lees meer op de site van Provincie Limburg

Sinds 1 januari 2016 is er naast de provinciale stimuleringsregeling een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag in Limburg gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’