Contact Website Afmelden
 
Datum 20 maart 2015

Asbestverbod 2024 een feit
Collectief asbest verwijderen Groningen
Rekenvoorbeelden
Veelgestelde vraag: Tot wanneer kan ik nog subsidie aanvragen?
Veelgestelde vraag: Ik sloop een volledige schuur met daarop een asbestdak. Kom ik in aanmerking?

 
   Asbestverbod 2024 een feit

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu).

Lees verder
 
   Collectief asbest verwijderen Groningen

Ruim 70 agrarische ondernemers in Groningen zullen de komende twee jaar 125.000 m2 asbestdaken saneren. Meer dan de helft van de bedrijven overweegt om de sanering te combineren met de plaatsing van zonnepanelen met een gezamenlijke capaciteit van 1.195.000 kWh. 

Lees verder
 
   Rekenvoorbeelden

Om u een indicatie te geven van de kosten voor asbestverwijdering en investering in zonne-energie, subsidiemogelijkheden, fiscale mogelijkheden en terugverdientijd, is voor een aantal bedrijfssituaties een rekenvoorbeeld opgesteld.

Lees verder
 
   Veelgestelde vraag: Tot wanneer kan ik nog subsidie aanvragen?

Binnen de huidige Stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' kunt u nog tot 1 september 2015 subsidie aanvragen. Dit kan via de website www.asbestvanhetdak.nl. Uiterlijk 31 oktober 2015 moet het asbestdak zijn gesaneerd en de zonnepanelen geplaatst. Bekijk voor de specifieke voorwaarden altijd de geldende regeling in uw provincie.
 
   Veelgestelde vraag: Ik sloop een volledige schuur met daarop een asbestdak. Kom ik in aanmerking?

Ja, u komt in aanmerking voor de regeling als u minimaal 250 m2 asbestdak verwijdert en minimaal 5 kWpiek zonnepanelen terugplaatst op een gebouw op de (voormalige) bedrijfslocatie van de aanvraag.
 


Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Window size: x
Viewport size: x