Van: "Asbest eraf, zonnepanelen erop" [mailto:helpdesk@asbestvanhetdak.nl]
Verzonden: donderdag 13 juni 2013 17:56
Aan: Wouter Veefkind
Onderwerp: Attentiemail Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

 

 

Contact

Website

Afmelden

 

 


Datum 13 juni 2013

Openstellingen per provincie
Specifieke voorwaarden per provincie
Bijeenkomsten voor ondernemers
Veelgestelde vraag: wat kan ik al doen in de voorbereiding?
Openstelling helpdesk

 

 

 

 Openstellingen per provincie

In de afgelopen twee weken heeft een deel van de provincies de stimuleringsmaatregel “Asbest eraf, zonnepanelen erop” vastgesteld. Dit zijn de provincies Utrecht, Noord-Holland, Overijssel, Drenthe, Limburg en Groningen. In deze provincies wordt de regeling per 1 juli 2013 opengesteld. 

De besluitvorming in Friesland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant is nog niet afgerond, maar de verwachting is dat ook deze provincies de regeling per 1 juli 2013 openstellen. Flevoland streeft naar openstelling per 1 september 2013, Gelderland naar 1 oktober 2013. 

 

 

 

 Specifieke voorwaarden per provincie

Per provincie kunnen specifieke toevoegingen gelden op de regeling. Deze toevoegingen worden, zodra deze bekend zijn, geplaatst op de website onder
toevoegingen per provincie

 

 

 

 Bijeenkomsten voor ondernemers

De meeste provincies organiseren informatiebijeenkomsten voor agrariërs. De agenda wordt regelmatig aangepast met nieuwe informatie. Onderstaande het huidige aanbod:

12 juni 2013 Provincie Friesland
Locatie:   ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure
Aanvang: Inloop vanaf 19.30, start om 20.00 uur
Meer informatie

13 juni 2013 Provincie Friesland

Locatie:  Van der Valk, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten
Tijd:       Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur
Meer informatie

24 juni 2013 Provincie Overijssel
Locatie:  Het Roode Hert, Hessenweg 41, 7722 PJ Dalfsen
Tijd:       Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur
Meer informatie

Aanmelden voor deze bijeenkomst

26 juni 2013 Provincie Overijssel
Locatie:  Bill's Bar, Taets van Amerongenstraat 15, 7475 BT Markelo
Tijd:       Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur
Meer informatie

Aanmelden voor deze bijeenkomst

26 juni 2103 Provincie Gelderland
Expo-minibeurs Asbest eraf, zonnepanelen erop
Locatie:  De Radstake, Twenteroute 8, 7055 BE Heelweg
Tijd:       Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur
Meer informatie

 

 

 

 Veelgestelde vraag: wat kan ik al doen in de voorbereiding?

De gezondheidsrisico’s van asbest voor de ondernemer en zijn omgeving zijn een belangrijke drijfveer om asbest te verwijderen. De regeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is een goede stimulans om de asbestverwijdering in gang te zetten. Met de openstelling van de regeling in het vooruitzicht kunnen de ondernemers een aantal stappen doorlopen: een asbestinventarisatierapport op laten stellen, doorberekenen of de verplichte plaatsing van minimaal 15 kWpiek aan zonnepanelen past bij het eigen verbruik, uitzoeken welke fiscale regelingen gebruikt kunnen worden, etc.
Klik hier om te kijken welke stappen ondernemers ter oriëntatie kunnen doorlopen.

 

 

 

 Openstelling helpdesk

Vanaf 1 juni 2013 is zowel de digitale als telefonische helpdesk opengesteld voor de stimuleringsmaatregel “Asbest eraf, Zonnepanelen erop”. Via de website
www.asbestvanhetdak.nl  kunnen ondernemers en adviseurs digitaal hun vragen stellen. Op werkdagen is de helpdesk telefonisch beschikbaar tussen 12.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 079 - 325 23 85.

 Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 
www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Window size: x
Viewport size: x