Aan:                                "Asbest eraf, zonnepanelen erop"

Onderwerp:                    RE: AttentiemaIl Stimuleringsmaatregel "Asbest eraf, z

 

 

 

Contact

Website

Afmelden

 

 


Datum 19 december 2013

Gemeente Súdwest – Fryslân stimuleert gebruik duurzame energie
Bijeenkomsten in Zuid-Holland
Kampereiland: Energieregeling Weidse Waarden
Asbest vervangen, geïsoleerd dak terugplaatsen?
100 belangstellenden op bijeenkomst in Noord - Brabant
Mijn dak is in verband met de ligging en schaduwwerking niet geschikt, mag ik de zonnepanelen op de grond plaatsen?

 

 

 

 Gemeente Súdwest – Fryslân stimuleert gebruik duurzame energie

Agrarische bedrijven in de gemeente Súdwest – Fryslân kunnen extra korting krijgen op een onafhankelijk advies op maat over het verwachte rendement van een zonnestroominstallatie in combinatie met asbestverwijdering. Dit advies geeft ondernemers inzicht in bedrijfsspecifieke informatie in combinatie met de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. De eerste 25 bedrijven die zich aanmelden vóór 27 december krijgen een aanzienlijk bedrag op het advies retour van deze gemeente. Lees
hier meer over dit aanbod.

 

 

 

 Bijeenkomsten in Zuid-Holland

In november en december 2013 zijn in de provincie Zuid-Holland bijeenkomsten gehouden over de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Sybe van der Schaar, projectleider bij Projecten LTO Noord en Monique van der Meij van Flynth begeleidden om beurten de bijeenkomsten. Extra nadruk lag op het voordeel wat te behalen valt door de toepassing van fiscale regelingen op de investeringskosten.
Lees meer op onze website.

 

 

 

 Kampereiland: Energieregeling Weidse Waarden

Op 9 december 2013 werd in ‘Ons Erf’ in Kampen de Energieregeling Weidse Waarden toegelicht. Door de energieregeling Weidse Waarden van de Stadserven - Kampereiland e.o., beheerder van Kampereiland, kunnen boeren en particulieren in dit gebied een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor energiebesparing, asbestsanering en zonnepanelen. Bijzonder is dat deze regeling bovenop de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ dient te worden aangevraagd. Hierdoor wordt het nemen van maatregelen op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en asbestsanering financieel aantrekkelijk gemaakt. Lees
hier meer over de Energieregeling Weidse Waarden.

 

 

 

 Asbest vervangen, geïsoleerd dak terugplaatsen?

De regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, stimuleert het verwijderen van asbest en herplaatsing van zonnepanelen. Melkveehouders die asbest gaan verwijderen kunnen met het terugplaatsen van een geïsoleerd dak ook op andere fronten winst boeken. Een geïsoleerd dak draagt bijvoorbeeld bij aan verlaging van ammoniakemissie. Overijsselse melkveehouders kunnen dit gegeven zelfs meenemen in de aanvraag van de NB-vergunning waardoor meer ruimte voor bedrijfsontwikkeling ontstaat. Lees
hier meer.

 

 

 

 100 belangstellenden op bijeenkomst in Noord - Brabant

Op 21 november trokken zo’n 100 belangstellenden richting Cuijk voor een bijeenkomst over het saneren van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Deze bijeenkomst was een initiatief van ZLTO, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Rabobank.
Lees meer hierover op onze website.

 

 

 

 Mijn dak is in verband met de ligging en schaduwwerking niet geschikt, mag ik de zonnepanelen op de grond plaatsen?

Dit mag niet wanneer u in aanmerking wilt komen voor de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. De zonnepanelen moeten op een dak worden geplaatst. Wilt u geen gebruik maken van de regeling, dan is het afhankelijk van het bestemmingsplan van uw gemeente of de panelen wel of niet op de grond geplaatst mogen worden. Als dit mag volgens het bestemmingsplan, dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.   

 Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 
www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Window size: x
Viewport size: x