Contact Website Afmelden
 
Datum 16 oktober 2013

Stimuleringsmaatregel geopend in Gelderland
Informatiebijeenkomsten gehouden in Drenthe
Slim combineren van fiscaal voordeel en de Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'
Bij mijn aanvraag moet ik een kopie Gecombineerde Opgave meesturen, hoe kom ik daar aan?
In Friesland moet ik een aanvraag tot vaststelling subsidie indienen, hoe werkt dit?

 
   Stimuleringsmaatregel geopend in Gelderland

Vanaf 1 oktober 2013 kunnen agrarische ondernemers ook in Gelderland asbest laten verwijderen via de Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. Hiermee is provincie Gelderland de laatste provincie in de rij die de regeling openstelt. In totaal is voor de provincie Gelderland € 3,4 miljoen beschikbaar.

 
   Informatiebijeenkomsten gehouden in Drenthe

Op 7 en 8 oktober zijn in de provincie Drenthe twee bijeenkomsten gehouden over de Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop´. Gjalt Gjaltema was namens de provincie Drenthe aanwezig en opende beide bijeenkomsten. Hij benadrukte het belang van een asbestvrije agrosector en duurzame energie.

Lees verder
 
   Slim combineren van fiscaal voordeel en de Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

Door slim te combineren met fiscaal voordeel en de Stimuleringsmaatregel kunt u voordeel halen. Het betreft de inzet van regelingen MIA, Vamil en EIA. Hoe dit er uit kan zien, kunt u lezen in een voorbeeldberekening op onze website.
 
   Bij mijn aanvraag moet ik een kopie Gecombineerde Opgave meesturen, hoe kom ik daar aan?

Met de Gecombineerde Opgave doet u jaarlijks uw opgave voor Landbouwtelling, mestwetgeving, subsidieaanvragen en bedrijfstoeslagen en kunt u uitbetaling aanvragen van de subsidie agrarisch natuurbeheer (SNL-a). De Gecombineerde Opgave vult u ieder jaar in tussen 1 april en 15 mei via Dienst Regelingen. Bij uw aanvraag voor de Stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' dient u een kopie van de Gecombineerde Opgave aan te leveren. Daarnaast moet u in het aanvraagformulier de Standaard Opbrengst (SO) invullen, deze kunt u berekenen via de Gecombineerde Opgave. Hoe dit werkt kunt u lezen in onze vraag en antwoordrubriek, open de pdf “Over de subsidieregeling” en kijk bij de vraag: Wat is SO? 
 
   In Friesland moet ik een aanvraag tot vaststelling subsidie indienen, hoe werkt dit?

Voor Friesland geldt een andere subsidievaststellingsprocedure dan in andere provincies. Wanneer in Friesland de aanvraag gehonoreerd wordt, ontvangt de aanvrager een beschikking en niet direct de subsidie. Na realisatie van de asbestverwijdering en plaatsing van de zonnepanelen, dient de aanvrager een verzoek in voor vaststelling van de subsidie. Hoe u dit verzoek kunt doen leest u in de handleiding op onze website.
 


Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Window size: x
Viewport size: x