Contact Website Afmelden
 
Datum 1 augustus 2014

Flevoland start verruimde regeling per 1 september
Informatiestand stimuleringsmaatregel op Landbouwshow Opmeer
Veelgestelde vraag: Ik heb subsidie aangevraagd en ontvangen vóór 30 juni. Kan ik nog een aanvraag indienen?
Veelgestelde vraag: Ik heb zonder subsidie zonnepanelen geplaatst en wil binnenkort asbest verwijderen. Kan ik alsnog deelnemen aan de regeling?

 
   Flevoland start verruimde regeling per 1 september

In de provincie Flevoland ligt de verruimde regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ ter inspraak. Dit betekent dat u als eigenaar van een (voormalig) agrarisch bouwblok vanaf 1 september een aanvraag kunt plaatsen die valt onder de verruimde regeling. Indien u zeker weet dat de subsidiabele activiteiten ná 1 september plaatsvinden dan kunt u per 1 september een aanvraag indienen waarbij de verruimde regeling geldt. Lees hier meer over de werkwijze in Flevoland.
 
   Informatiestand stimuleringsmaatregel op Landbouwshow Opmeer

Noord-Hollandse agrariërs en particulieren uit het buitengebied kunnen met hun vragen over de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ op de Landbouwshow Opmeer terecht. Op 4 augustus aanstaande heeft Projecten LTO Noord daar een stand om de bezoekers over de maatregel te informeren. Ga naar onze website voor adres en tijden.
 
   Veelgestelde vraag: Ik heb subsidie aangevraagd en ontvangen vóór 30 juni. Kan ik nog een aanvraag indienen?

Nee, dat kan niet. In de regeling is opgenomen dat de subsidie wordt geweigerd, indien aan de aanvrager reeds op grond van deze regeling subsidie is verstrekt op hetzelfde bouwblok. De regeling is wel verruimd en verlengd, maar het betreft nog steeds dezelfde regeling. De regeling loopt tot 1 september 2015. Controleer altijd de voorwaarden van de regeling binnen uw provincie.
 
   Veelgestelde vraag: Ik heb zonder subsidie zonnepanelen geplaatst en wil binnenkort asbest verwijderen. Kan ik alsnog deelnemen aan de regeling?

Nee, dit kan niet met terugwerkende kracht. Het is binnen de regeling niet toegestaan om voorafgaand aan de aanvraag zonnepanelen te plaatsen. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie wanneer u, ná het indienen van een complete aanvraag, ten minste 250 m2 asbestdak laat saneren en 5 kW-piek zonnepanelen plaatst. Ga voor de exacte voorwaarden naar de website.
 


Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Window size: x
Viewport size: x