Contact Website Afmelden
 
Datum 16 juli 2015

Mogelijke verlenging stimuleringsregeling
Nieuwe praktijkbladen asbestsanering beschikbaar
Investeren in duurzaamheid; een ervaringsverhaal
Veelgestelde vraag: Is er al meer bekend over de aangekondigde regeling van het Rijk?
Veelgestelde vraag: Hoeveel zonnepanelen moet ik leggen en mag dat ook op een ander dak?

 
   Mogelijke verlenging stimuleringsregeling

De beoogde looptijd van de Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop – tot september 2015 - is bijna ten einde. Het beschikbare bedrag voor de regeling, dat  per provincie verschilt,  is echter nog niet volledig benut.  De provincies hebben dan ook de intentie om de regeling te verlengen tot en met eind 2016. Besluitvorming daarover vindt in september plaats. Meer informatie ontvangt u zo spoedig mogelijk daarna of leest u in september op www.asbestvanhetdak.nl.

Aanvragen van de stimuleringsregeling is, onder voorbehoud van beschikbaarheid van budget in de betreffende provincie,  gegarandeerd mogelijk tot 1 september 2015. Aanvragen ná 1 september worden ‘on hold’ gezet tot bekend is of de regeling wordt verlengd.

 
   Nieuwe praktijkbladen asbestsanering beschikbaar

Wilt u asbest saneren van de stal waar u vee in houdt? Of heeft u te maken met een dak met zowel asbestplaten als asbestvrije platen? Download dan de nieuwe praktijkbladen ‘Saneren met levende have in de stal’ en ‘Afvoeren van asbestvrije platen’.

Lees verder
 
   Investeren in duurzaamheid; een ervaringsverhaal

Akkerbouwer, wijn- en recreatieboer Sjacco Jaspers investeert in duurzaamheid en verving onder meer zijn asbestdaken door daken met zonnepanelen. Met gebruikmaking van de stimuleringsmaatregel en fiscale regelingen. Zijn aanpak en ervaringen zijn te lezen in een artikel van Noaber.

Lees verder
 
   Veelgestelde vraag: Is er al meer bekend over de aangekondigde regeling van het Rijk?

Er is nog weinig bekend over de Rijksregeling. Wel is duidelijk dat de nieuwe Rijksregeling niet gestapeld kan worden met de fiscale regelingen MIA en Vamil. In tegenstelling tot de huidige provinciale stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop, waarmee dat wel kan. Meer informatie over de nieuwe Rijksregeling wordt in het najaar verwacht. 
 
   Veelgestelde vraag: Hoeveel zonnepanelen moet ik leggen en mag dat ook op een ander dak?

In het kader van deze regeling dient u minimaal 5 kWp aan zonnepanelen te leggen. Dit komt (afhankelijk van het systeem dat u kiest) overeen met ongeveer 20 panelen. U mag de zonnepanelen ook op een ander dak dan het gesaneerde dak leggen. Voorwaarde is dat het een asbestvrij dak betreft. En dat dit dak zich op hetzelfde bouwblok bevindt als het gebouw waar het asbest vanaf komt. Bekijk voor de specifieke voorwaarden altijd de geldende regeling in uw provincie.
 


Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Window size: x
Viewport size: x