Contact

Website

Afmelden

 

 


Datum 1 juli 2014

Aanpassingen Stimuleringsregeling definitief
Wijzigingen in de regeling
Uitzonderingen per provincie
Benodigd bewijsmateriaal voor de aanvraag
Informatiebijeenkomst Gelderland
Ik ben gestopt met mijn agrarisch bedrijf. Hoe kom ik in aanmerking voor de subsidie?
Als particulier bewoon ik een voormalige boerderij. Op het bouwblok heb ik een gebouw met asbestdak. Hoe kom ik in aanmerking voor de subsidie?
Ik heb al subsidie aangevraagd á 3 euro/m2, heb ik nu ook recht op het verhoogde bedrag?
Bekijk de website voor actuele informatie

 

 

 

 Aanpassingen Stimuleringsregeling definitief

Op 26 juni 2014 is het aangepaste convenant voor de Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop’ ondertekend door staatssecretaris Mansveld en IPO-voorzitter Remkes. Daarmee zijn de voorgestelde wijzigingen vanuit de twaalf provincies definitief. De Stimuleringsmaatregel wordt met ingang van 1 juli 2014 verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te behalen. Lees meer over de aangepaste regeling op de
website.

 

 

 

 Wijzigingen in de regeling

De landelijke ontwerpregeling bevat vanaf 1 juli de volgende wijzigingen:
• Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m² te saneren asbestdak
• Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak
• Plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen
• Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro
• De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kan tot 1 september 2015

 

 

 

 Uitzonderingen per provincie

Elke provincie kan zelf aanvullende voorwaarden stellen in de regeling. Zo kent de provincie Groningen een uitzondering als het gaat om de positionering van zonnepanelen op het bouwblok en mag in Drenthe plaatsing van zonnepanelen op een ander, binnen Drenthe gelegen, dak. Dit op voorwaarde dat er sprake is van dezelfde eigenaar. Bekijk voor het indienen van een aanvraag altijd
de regeling die geldt in uw provincie

 

 

 

 Benodigd bewijsmateriaal voor de aanvraag

De aangepaste stimuleringsregeling geldt vanaf 1 juli naast agrarische ondernemers ook voor voormalige agrarische ondernemers of voor particulieren die eigenaar zijn van een voormalig agrarisch bouwblok. Afhankelijk van waartoe u behoort, dient u andere bewijsstukken te overhandigen. Welke dit zijn kunt u vinden op de
website.

 

 

 

 Informatiebijeenkomst Gelderland

Op 15 juli 2014 organiseert LNAGRO ‘de Ondernemerij’ een mini-expobeurs over asbest en energie. Henk ter Horst van de provincie Gelderland geeft op deze dag een toelichting op de gewijzigde Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. Daarnaast kunnen bezoekers een inleiding bijwonen over energiebesparende maatregelen en –apparatuur, zonnepanelen en asbest. Op de mini-expobeurs staan allerlei bedrijven met informatie over asbest en energie.
Lees meer.

 

 

 

 Ik ben gestopt met mijn agrarisch bedrijf. Hoe kom ik in aanmerking voor de subsidie?

Indien u een voormalig agrarisch ondernemer bent, kunt u gebruik maken van de Stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. U kunt dan een landbouwtelling (Gecombineerde Opgave) van 1993 of later als bewijsstuk indienen óf een bewijsstuk waaruit blijkt dat de locatie een agrarische bestemming heeft of heeft gehad op enig moment na 1993. Lees hier meer over op de
website.

 

 

 

 Als particulier bewoon ik een voormalige boerderij. Op het bouwblok heb ik een gebouw met asbestdak. Hoe kom ik in aanmerking voor de subsidie?

Sinds 1 juli 2014 komen eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok in aanmerking voor subsidie. Als eigenaar van een voormalig agrarisch bouwblok dient u aan te tonen dat het bouwblok sinds 1993 op enig moment de bestemming 'agrarisch bouwblok' heeft gehad. Meer over het benodigd bewijsmateriaal voor uw aanvraag leest u
hier.

 

 

 

 Ik heb al subsidie aangevraagd á 3 euro/m2, heb ik nu ook recht op het verhoogde bedrag?

Indien u al een beschikking heeft ontvangen, dan heeft u ook recht op de additionele uitkering (€ 1,50 per m2 asbestdak extra). Het maximale bedrag dat u in totaal kunt ontvangen is € 7.500,-. Dit bedrag wordt automatisch aan u overgemaakt. U hoeft geen aanvullende informatie op te sturen. 

 

 

 

 Bekijk de website voor actuele informatie

Op de website
www.asbestvanhetdak.nl  kunt u meer lezen over de aangepaste regeling. Ook kunt u hier uw vraag digitaal stellen. Op werkdagen is de helpdesk telefonisch bereikbaar tussen 12.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer  079 - 325 23 85.

 Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 
www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Window size: x
Viewport size: x