http://www.asbestvanhetdak.nl/sites/asbestvanhetdak.nl/files/sharedfiles/Asbestvanhetdak2.png

Update stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’
Een kernteam vanuit het Interprovinciaal Overleg heeft de stimuleringsregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' uitgewerkt en aangeboden aan alle provincies. Via deze regeling kunnen agrarische bedrijven subsidie voor het saneren van asbestdaken ontvangen, mits dit gecombineerd wordt met plaatsing van zonnepanelen. Per provincie beslist Gedeputeerde Staten binnenkort hoe zij de voorgestelde regeling in hun provincie willen hanteren. Lees meer.

Openstelling regeling provincie Gelderland
Het overgrote deel van de provincies streeft naar openstelling van de stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” per 1 juli 2013. Uitzondering hierop is de provincie Gelderland. Daar zal de stimuleringsregeling naar verwachting in oktober 2013 opengesteld worden. In september neemt Provinciale Staten van Gelderland hierover een besluit. Klik hier voor meer informatie.

Vooraankondiging informatiebijeenkomst voor adviseurs
Veel adviseurs willen de stimuleringsregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” zo goed mogelijk bevatten om agrariërs te kunnen ondersteunen. Hiervoor organiseert het projectteam op 13 juni aanstaande van 14.00 uur tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst over de stimuleringsregeling op een centrale locatie in Nederland. Bent u adviseur? Reserveer deze datum dan vast in uw agenda. In de nieuwsbrief van 31 mei volgt nadere informatie.

Voor agrariërs verzorgen de provincies zelf in hun eigen werkgebied bijeenkomsten. Hiervan zijn momenteel geen data bekend. In de meeste gevallen zal er op provinciaal niveau niet alleen over de stimuleringsregeling gecommuniceerd worden, maar ook over aanvullende mogelijkheden omtrent zonnepanelen.

Vragen aan de helpdesk
De stimuleringsregeling is nog in ontwerp. Alle informatie die nu verstrekt kan worden, staat op de website www.asbestvanhetdak.nl. Wanneer begin juni de provincies duidelijkheid hebben over hoe en wanneer zij de regeling invoeren, dan kan er meer informatie verstrekt worden. Vanaf dat moment stelt het projectteam een digitale en telefonische helpdesk in.

Aanmelding nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom deze ontwerpregeling? Meldhier aan voor de nieuwsbrief.

Disclaimer
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt in deze nieuwsbrief is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie in deze nieuwsbrief is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.


Deze nieuwsbrief is een uitgave van het projectteam 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'.
http://dm3.aemotion.com/dmmailer3.php?action=read&mrunid=59&emailaddress=huenk@projectenltonoord.nl&trafficemailaddress=traffic@varkensnet.nl

Window size: x
Viewport size: x