Contact

Website

Afmelden

 

 


Datum 31 mei 2013

Voorbereiding op openstelling stimuleringsmaatregel “Asbest eraf, zonnepanelen erop”
Informatiebijeenkomsten voor ondernemers
Informatiebijeenkomst voor adviseurs
Drenthe opent een extra financieringsregeling voor zonnepanelen
Vragen aan de helpdesk

 

 

 

 Voorbereiding op openstelling stimuleringsmaatregel “Asbest eraf, zonnepanelen erop”

Het overgrote deel van de provincies streeft naar openstelling van de stimuleringsmaatregel per 1 juli aanstaande. Vanaf dat moment kunt u bij de meeste provincies een subsidieaanvraag indienen. In de komende periode kunt u een aantal voorbereidingsstappen nemen.

Lees verder

 

 

 

 Informatiebijeenkomsten voor ondernemers

Voor agrariërs verzorgt een aantal provincies zelf in hun eigen werkgebied bijeenkomsten. In de meeste gevallen zal er op provinciaal niveau niet alleen over de stimuleringsregeling gecommuniceerd worden, maar ook over aanvullende mogelijkheden omtrent zonnepanelen. Op 24 en 26 juni aanstaande vinden ondernemersbijeenkomsten plaats in Overijssel. Friesland organiseert twee bijeenkomsten in de tweede week van juni en Gelderland heeft een Expo-minibeurs op 26 juni.

Lees verder

 

 

 

 Informatiebijeenkomst voor adviseurs

Op 13 juni aanstaande organiseert het projectteam een landelijke informatiebijeenkomst voor adviseurs. Wilt u als adviseur van agrarische ondernemers meer weten over de achtergrond en uitwerking van deze stimuleringsmaatregel? U bent, na aan aanmelding, van harte welkom.

Lees verder

 

 

 

 Drenthe opent een extra financieringsregeling voor zonnepanelen

Naast de invoering van stimuleringsmaatregel “Asbest eraf, zonnepanelen erop” opent de provincie Drenthe via de DrentseEnergieOrganisatie een extra financieringsregeling van in totaal € 500.000,-- voor de aanschaf van zonnepanelen. Financiering is alleen beschikbaar voor agrariërs die subsidie toegewezen hebben gekregen in het kader van de maatregel.

Lees verder

 

 

 

 Vragen aan de helpdesk

De stimuleringsregeling is nog in ontwerp. Alle informatie die nu verstrekt kan worden, staat op de website
www.asbestvanhetdak.nl. Wanneer begin juni de provincies duidelijkheid hebben over hoe en wanneer zij de regeling invoeren, dan kan er meer informatie verstrekt worden. Vanaf dat moment stelt het projectteam een digitale en telefonische helpdesk in.

 Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 
www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.