Aan:                                "Asbest eraf, zonnepanelen erop"

Onderwerp:                    RE: Attentiemail Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

 

 

Contact

Website

Afmelden

 

 


Datum 9 december 2014

Verdubbeling aanvragen door aanpassing stimuleringsmaatregel
Stimuleringsregeling opengesteld in provincie Flevoland
Informatiebijeenkomsten tijdens Noord-Nederlandse Landbouwbeurs
Praktijkblad ‘Sanering van agrarische asbestdaken’ beschikbaar
Veelgestelde vraag: Moet ik evenveel zonnepanelen plaatsen in oppervlakte als er aan m2 asbest gesaneerd wordt?
Veelgestelde vraag: Hoe kan ik een melding of vergunning van de gemeente meesturen bij mijn aanvraag?

 

 

 

 Verdubbeling aanvragen door aanpassing stimuleringsmaatregel

Sinds de invoering van de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ in juli 2013 zijn in totaal ruim 800 aanvragen aangevraagd en toegewezen. Hiervan is de helft sinds de verruiming van de regeling op 1 juli 2014 toegekend. Een kwart van de aanvragen die na 1 juli 2014 zijn ingediend, is door voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een (voormalig) agrarisch bouwblok gedaan. Lees verder.

 

 

 

 Stimuleringsregeling opengesteld in provincie Flevoland

Vanaf 19 november is de aangepaste stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ geopend in de provincie Flevoland. Met deze openstelling is de verruimde en verlengde regeling in alle provincies van toepassing. Lees voor de specifieke voorwaarden altijd de geldende regeling in
uw provincie.

 

 

 

 Informatiebijeenkomsten tijdens Noord-Nederlandse Landbouwbeurs

Provincie Fryslân organiseert tijdens de Noord-Nederlandse Landbouwbeurs op 10 tot en met 13 december in het WTC te Leeuwarden verschillende informatiebijeenkomsten over de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Op de beursvloer vinden woensdag, donderdag en vrijdag zogeheten kennisarena’s plaats voor agrariërs en MKB-bedrijven met gebouwen die een bestaande of een voormalige agrarische bestemming hebben. Lees meer.

 

 

 

 Praktijkblad ‘Sanering van agrarische asbestdaken’ beschikbaar

Het Landelijk Stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig is een initiatief waarin LTO Nederland, LTO Noord, LLTB, ZLTO, het ministerie van I&M en Achmea samen werken aan een asbestveilige agrarische sector. Dit Stimuleringsprogramma heeft onlangs het praktijkblad ‘Sanering van agrarische asbestdaken’ gepubliceerd. Het praktijkblad geeft een uitgebreide omschrijving van alle stappen die doorlopen moeten worden in een traject van asbestsanering.
Lees meer.

 

 

 

 Veelgestelde vraag: Moet ik evenveel zonnepanelen plaatsen in oppervlakte als er aan m2 asbest gesaneerd wordt?

Nee, dat hoeft niet. U dient minimaal 250 m2 asbestdak te saneren. Daarvoor dient u minimaal 5 kW-piek aan zonnepanelen terug te plaatsen op een asbestvrij dak binnen het bouwblok van de aanvraag. Dit zijn – afhankelijk van de installatie – ongeveer 20 zonnepanelen. Bekijk voor de specifieke voorwaarden altijd de geldende regeling in
uw provincie.

 

 

 

 Veelgestelde vraag: Hoe kan ik een melding of vergunning van de gemeente meesturen bij mijn aanvraag?

Voor de asbestverwijdering kunt u normaliter volstaan met een melding bij uw gemeente via
www.omgevingsloket.nl. Indien u bij uw gemeente digitaal een melding doet van een voorgenomen asbestverwijdering kunt u deze melding als bijlage bij uw aanvraag toevoegen. Dient u uw melding per post in bij uw gemeente, dan dient u de van de gemeente verkregen melding mee te sturen bij uw aanvraag.
Tip: Om zeker te weten dat in uw situatie een melding volstaat, kunt u de vergunningscheck op het omgevingsloket doen.

 Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 
www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Window size: x
Viewport size: x