Contact Website Afmelden
 
Datum 

5 maart 2014Wijzigingen MIA en EIA
Collectieve asbestverwijdering Hollands Kroon
Advies op maat in Nationaal Landschap IJsseldelta
Wanneer wordt mijn aanvraag in behandeling genomen?

 
   Wijzigingen MIA en EIA

Door slim combineren van investeringsregelingen en de Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' kunt u fiscale voordelen behalen. Vanaf 1 januari 2014 zorgt een wijziging in de belastingaftrek voor veranderde percentages in de investeringsregelingen MIA en EIA. In de MIA is voor asbestsanering het maximumbedrag aangepast van € 40 naar € 30 /m2; het aftrekpercentage gaat van 27% naar 36%. In de EIA is het totaalbudget verlaagd en het drempelbedrag (het minimale bedrag dat u moet investeren om in aanmerking te komen voor EIA) verhoogd. Lees hier meer over de werkwijze.

 
   Collectieve asbestverwijdering Hollands Kroon

Via het Landelijk Stimuleringsprogramma Asbestveilige Agrosector biedt LTO Noord afdeling Hollands Kroon haar leden de mogelijkheid om gezamenlijk asbest te verwijderen en een nieuw dak te plaatsen. Bij voldoende animo vraagt het collectief verschillende offertes op voor asbestinventarisatie, -sanering en het plaatsen van nieuwe dakplaten. Door de collectieve aanpak kunnen gunstige prijsafspraken worden gemaakt. Bovendien is een combinatie mogelijk met de Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. Lees meer
 
   Advies op maat in Nationaal Landschap IJsseldelta

Agrariërs en bewoners van het buitengebied in Nationaal Landschap IJsseldelta krijgen de mogelijkheid om geld te besparen door gezamenlijk zonnepanelen aan te schaffen via het project IJsseldelta Zonnepanelen. Daarnaast is het via dit initiatief mogelijk een advies op maat te laten uitvoeren. Financiële haalbaarheid is per bedrijf verschillend. Door een doorrekening te laten maken van de opbrengsten van de zonnepanelen kunnen teleurstelling worden voorkomen. Lees hier meer over de mogelijkheden.
 
   Wanneer wordt mijn aanvraag in behandeling genomen?

U dient een complete aanvraag in te dienen, voordat deze in behandeling wordt genomen. Wanneer er stukken bij uw aanvraag ontbreken, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen en kan hij worden afgewezen.
Let er ook op dat u uw aanvraag ondertekent voordat u het opstuurt. Meer over de benodigde gegevens bij de aanvraag kunt u lezen op onze website.

 


Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Window size: x
Viewport size: x