De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

Het budget van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ van de provincie Noord-Brabant is uitgeput. Toekenning van al ingediende aanvragen gebeurt op basis van binnenkomst van de aanvragen.

Lees meer over de regeling in de provincie Noord-Brabant. U kunt tot 31 oktober 2016 subsidie aanvragen.

Sinds 1 januari 2016 is er naast de provinciale stimuleringsregeling een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag in Noord-Brabant gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’