De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

U kunt subsidie aanvragen tot 31 oktober 2016. Ga voor informatie naar de Overijsselse subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop en ga naar artikel 8.21 Subsidieregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop.”

Let op: Het budget van de provincie Overijssel is inmiddels uitgeput. Toekenning van al ingediende aanvragen gebeurt op basis van binnenkomst van de aanvragen.

Naast deze stimuleringsregeling biedt de Provincie Overijssel agrariërs die zonnepanelen willen plaatsen en daar financiering voor zoeken de mogelijkheid om tegen een lage rente een Energielening Ondernemingen aan te gaan. Meer informatie hierover is te lezen in regeling 8.14 op de website van Provincie Overijssel. Deze lening is geschikt voor investeringen in energiebesparende maatregelen (10.000 euro tot 100.000 euro).

Overzicht subsidies in Overijssel vanuit het programma Nieuwe Energie
Actualiteit in Overijssel op het gebied van nieuwe energie voor ondernemers

Sinds 1 januari 2016 is er naast de provinciale stimuleringsregeling een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag in Overijssel gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’