Om u een indicatie te geven van de kosten voor asbestsanering en investering in zonne-energie, subsidiemogelijkheden, fiscale mogelijkheden en terugverdientijd is voor een aantal bedrijfssituaties een financieel overzicht opgesteld. Dit betreffen voorbeeldberekeningen. De werkelijke situatie is per bedrijf verschillend. Voor een specifieke berekening overlegt u met uw adviseur of boekhouder.