De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.
Provincie Fryslân heeft een nieuwe subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. Klik hier voor meer informatie.