Subsidievaststelling en uitbetaling
De betaling zal in de meeste provincies in één keer plaatsvinden uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de beschikking. Per provincie kan de vaststelling en termijn van uitbetaling verschillen.

Uitvoering
Na het ontvangen van de beschikking moeten de werkzaamheden uiterlijk 31 oktober 2015 zijn uitgevoerd.

Verwijdering, visuele inspectie en vrijgavemeting
Na asbestverwijdering door een gecertificeerd bedrijf en vrijgave van de werkruimte wordt een visuele inspectie en vrijgavemeting uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf.

Opslag, transport en storten
Opslag, transport en storten wordt verzorgd door het saneringsbedrijf. U betaalt hiervoor de stortkosten. Dit is onderdeel van de offerte voor de sanering.

Controle