Contact Website Afmelden
 
Datum 

20 november 2015Verlenging regeling
Praktijkblad Riet onder asbest beschikbaar
Veelgestelde vragen

 
   Verlenging regeling

Onlangs werd bekend dat de stimuleringsregeling in de meeste provincies met één jaar verlengd is. Agrariërs, voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok kunnen een aanvraag voor subsidie indienen tot en met 31 oktober 2016. Enkele provincies hanteren een andere sluitingsdatum. Meer informatie over de termijnen en de voorwaarden per provincie vindt u hier.
 
   Praktijkblad Riet onder asbest beschikbaar

Het Landelijk Stimuleringsprogramma  AgroAsbestveilig heeft onlangs een praktijkblad ‘Riet onder asbest’ gepubliceerd. Deze publicatie geeft een uitgebreide omschrijving van de stappen die doorlopen moeten worden in een traject van asbestsanering waarbij er sprake is van riet onder asbest. Verschillende partijen uit de asbestketen hebben meegewerkt aan het praktijkblad. 

Naast het praktijkblad ‘Riet onder asbest’ zijn er ook bladen beschikbaar over andere asbestsaneringssituaties als ‘Saneren met levende have in de stal’ of ‘Afvoer van asbestvrije platen’. Klik hier voor een overzicht van alle praktijkbladen.
 
   Veelgestelde vragen

Mag ik voor dit jaar subsidie aanvragen voor één stal en dan volgend jaar voor de volgende stal? Of is er maar één aanvraag mogelijk?
Binnen de regeling mag u eenmalig een aanvraag indienen voor subsidie. Het is dus niet mogelijk om voor één bouwblok meerdere subsidieaanvragen in te dienen. Bekijk voor de specifieke voorwaarden altijd de geldende regeling in uw provincie.

Ik heb in 1995 een woning met schuur gekocht, die tot dan toe een agrarisch bedrijf was. De schuur heeft een asbestdak. Ik wil dat vervangen en zonnepanelen plaatsen. Kom ik in aanmerking voor de subsidie?
Ja, u komt in aanmerking voor subsidie. Wanneer het bouwblok vanaf 1 januari 1993 (in enig jaar) een agrarische bestemming heeft gehad komt u in aanmerking voor de subsidie. Lees op de website meer over de voorwaarden die gelden voor de subsidieregeling.
 


Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.