Contact Website Afmelden
 

Maart 2016Stapeling Rijksregeling en provinciale regeling
Rekenvoorbeelden 2016
Praktijkbladen Isolaties en Gordingen
Veelgestelde vragen

 
   Stapeling Rijksregeling en provinciale regeling

Sinds 1 januari 2016 is er - naast de provinciale stimuleringsregeling - een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. De provinciale stimuleringsregeling is in de provincie Flevoland volledig benut; aanvragen voor deze regeling worden helaas niet meer gehonoreerd. Agrarische ondernemers en particulieren in Flevoland kunnen alleen gebruik maken van de Rijksregeling.

Kijk voor de voorwaarden in uw provincie op de betreffende pagina.
 
   Rekenvoorbeelden 2016

Begin 2016 zijn de fiscale regelingen MIA en Vamil voor asbestverwijdering komen te vervallen. De fiscale regeling Energie- investeringsaftrek (EIA) is gewijzigd. Zo is het aftrekpercentage verhoogd van 41,5 procent naar 58 procent. Bovendien is sinds 1 januari 2016 – naast de provinciale stimuleringsregeling -  een rijksregeling asbestverwijdering van kracht.

Om u een indicatie te geven van de kosten voor asbestsanering en investering in zonne-energie, subsidiemogelijkheden, fiscale mogelijkheden en terugverdientijd sinds 1 januari 2016,  is voor een aantal bedrijfssituaties een financieel overzicht opgesteld. Dit betreffen voorbeeldberekeningen. De werkelijke situatie is per bedrijf verschillend. Voor een specifieke berekening overlegt u met uw adviseur of boekhouder.
 
   Praktijkbladen Isolaties en Gordingen

Het Landelijk Stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig heeft onlangs twee praktijkbladen ‘Asbest onder isolaties’ en ‘Asbest in gordingen’ uitgebracht. Deze publicaties geven een uitgebreide omschrijving van de stappen die doorlopen moeten worden in een traject van asbestsanering waarbij er sprake is van asbest onder isolaties of in gordingen. Verschillende partijen uit de asbestketen hebben meegewerkt aan de praktijkbladen. 

Naast deze uitgaves zijn er ook bladen beschikbaar over andere asbestsaneringssituaties als ‘Saneren met levende have in de stal’ of ‘’Riet onder asbest’.  Klik hier voor een overzicht van alle praktijkbladen.
 
   Veelgestelde vragen

Moet ik evenveel m2 zonnepanelen terugplaatsen als m2 asbest dat ik ga verwijderen?
Nee, dat hoeft niet. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling dient u minimaal 5 kWp aan zonnepanelen terug te plaatsen. Dit zijn ongeveer 20 panelen van 250 Wattpiek. Het aantal m2 asbest dat u minimaal dient te verwijderen bedraagt 250m2.
 
Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen en wanneer moeten de werkzaamheden afgerond zijn?
U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 oktober 2016. Let op: In sommige provincies kunt u aanvragen tot 1 of 30 september! De werkzaamheden dienen eind 2016 afgerond te zijn. De exacte data verschillen per provincie. Controleer dit in de voorwaarden per provincie.
 


Stimuleringsmaatregel 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' 
 www.asbestvanhetdak.nl

Disclaimer:
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die wordt verstrekt is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.