De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

Het budget van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ van de provincie Zeeland is uitgeput. Toekenning van al ingediende aanvragen gebeurt op basis van binnenkomst van de aanvragen.

De regeling is verlengd tot en met 31 oktober 2016.

Ga naar de regeling van de provincie Zeeland.

Let op: u vindt de informatie over de regeling onder hoofdstuk 6.

Sinds 1 januari 2016 is er naast de provinciale stimuleringsregeling een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag in Zeeland gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’