De provinciale stimuleringsmaatregel Asbest eraf, zonnepanelen erop is in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

De provincie Zuid-Holland wil, met het oog op de volksgezondheid, stimuleren dat asbestdaken op landbouwbedrijfsgebouwen worden gesaneerd. De subsidieregeling kon worden aangevraagd tot 30 september 2016, waarbij de uitvoering voor 30 november 2016 dient plaats te vinden.

Ga naar de regeling

Sinds 1 januari 2016 is er naast de provinciale stimuleringsregeling een ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ van kracht. Deze rijksregeling mag in Zuid-Holland gestapeld worden met de provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’